HyperLinkاطلاعیه مهم :

1-نانوایان محترم توجه داشته باشند که در هر دهه فقط یکبار می توانند از سیستم آرد خریداری نمایند.

2-عدم پرداخت مبلغ حمل در کمتر از 24 ساعت پس از صدور فاکتور  ؛ موچب ابطال اتوماتیک فاکتور خواهد شد .


       
ورود نانوا به سیستم خرید
       
   
شماره ملی :     
 
               شماره شناسنامه :